Skip to main content

Mobilități pentru studenți 2023-2024

Programul Erasmus+ este un program al Uniunii Europene pentru educație, formare, tineret și sport, recunoscut pe plan mondial ca fiind cel mai amplu şi accesibil program de schimb universitar. Acesta permite studenților Universității Politehnica Timișoara să beneficieze de sprijin financiar pentru efectuarea unor mobilități de studii sau de practică.

Mobilități de studii

Eligibilitate

Studenții care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții sunt eligibili pentru mobilități Erasmus+:

 • Înmatriculați la UPT la studii de licență, masterat sau doctorat, cu excepția doctoranzilor implicați în proiecte pe fonduri structurale. Un student aflat în ultimul an de studiu la un program de licență poate candida pentru o mobilitate de studii care se va derula în primul an de masterat (mobilitatea se va putea realiza doar dacă în urma concursului de admitere studentul este admis la un program de masterat în UPT). Pentru stagiile de practică ale absolvenților candidatura se poate depune doar cât timp contractul de studii este valid (înainte de susţinerea lucrării de licenţă/disertaţie). Doctoranzii pot desfășura și mobilități de scurtă durată (5-30 zile).
 • Cu bune cunoștințe de limbi străine. Pentru mobilitățile de studii se va consulta lista de acorduri în care se precizează în ce limbi se poate studia la universitatea parteneră și ce nivel de competență lingvistică trebuie atins înainte de plecare.
 • Care respectă prevederile programului privind durata minimă a unei mobilități și numărul total de zile de mobilitate. În cadrul programului Erasmus+ studenții au posibilitatea să studieze și/sau să efectueze stagii de practică în străinătate cu condiția ca durata cumulată a acestora să nu depășească 720 de zile (în domeniul arhitectură licență + master), respectiv 360 de zile (alte domenii) în fiecare ciclu de studii (licență, master sau doctorat). Durata minimă a unei mobilități de studii sau de practică este de 2 luni. Zilele aferente stagiilor de practică ale absolvenților se consideră că fac parte din ciclul de studii recent absolvit. Programul Erasmus+ este o continuare a programului LLP-Erasmus, astfel că zilele de mobilitate LLP-Erasmus efectuate se vor scădea din numărul maxim de zile de mobilitate posibile.

Calendar promovare și selecție

RUNDA 1
16.01.2023 – 03.03.2023 Depunere dosare de candidatură ONLINE pe pagina Solemove
09.03.2023 – 10.03.2023 Interviuri de selecție
13.03.2023 – Rezultate preliminare selecție runda 1
14.03.2023 – Depunere contestații
15.03.2023 – Rezultate finale selecție runda 1
RUNDA 2
03.10.2023 09.10.2023 – 18.10.2023 – Depunere dosare de candidatură ONLINE pe pagina SoleMove
Din motive tehnice depunerea candidaturilor pe platforma SoleMove va începe în 09.10.2023.
Instrucțiuni detaliate de utilizare a platformei găsiți la secțiunea „Dosar de candidatură”
23.10.2023 – 24.10.2023 – Interviuri de selecție
25.10.2023 – Rezultate preliminare selecție Runda 2
26.10.2023 – Depunere contestații
27.10.2023 – Rezultate finale selecție Runda 2
PREZENTĂRI ALE PROGRAMULUI ERASMUS+ PENTRU STUDENȚII UPT

PREZENTĂRI ALE UNIVERSITĂȚILOR PARTENERE PENTRU VIITORI STUDENȚI ERASMUS:

 • 13.01.2023, ora 14:00: TU Ilmenau (Germania), online via webex: https://tu-ilmenau.webex.com/tu-ilmenau/j.php?MTID=mf9e6f605508b38805542fdce896ba98c 
 • 21.01.2023, orele 9:00 – 18:00 (CET – UTC+1): INSA Lyon’s Online Open Day (Franța), online, detalii aici.
 • 28.02.2023, ora 17:30 CET: Duale Hochschule Baden-Württemberg Villingen-Schwenningen Online Info Session (Germania), link  Zoom aici.
 • 24.04.2023, ora 15:00 (CEST): St. Pölten University of Applied Sciences, online, detalii aici.
 • 20.10.2023, ora 13:00 (ora Germaniei) / 23.11.2023, ora 15:30 (ora Germaniei): Ilmenau University of Technology, online via webex aici.

Număr de locuri, durată și destinații posibile

CÂTE LOCURI SUNT DISPONIBILE?

În anul universitar 2023-2024 sunt disponibile fonduri pentru aprox. 100 de mobilităţi de studii cu durata de un semestru.

Un student poate depune cel mult 2 candidaturi pe fiecare semestru.


UNDE SE POATE EFECTUA MOBILITATEA?

Mobilitățile de studii Erasmus+ se efectuează în baza unor acorduri bilaterale. În acorduri sunt prevăzute numărul maxim de luni și de studenți, profesorii coordonatori și domeniile de studii eligibile. Studentul alege universitatea pentru care va candida folosind lista acordurilor, ținând cont de compatibilitatea dintre cursurile aflate în curricula UPT şi cele pe care doreşte să le urmeze la universitatea parteneră, dar și de limba străină în care se vor ţine cursurile la universitatea vizată.

Un student poate beneficia de 2 mobilităţi de studii în acelaşi an universitar dacă există compatibilitate între calendarele academice ale universităţilor implicate.

Durata minimă a unei mobilități de studii este de 2 luni.

În 2023-2024 se pot finanța mobilități de studii cu durata de cel mult 5 luni (un semestru). Pentru acordurile de dublă diplomă selecția se va realiza pe întregul an academic.

Nu este permisă efectuarea mobilităților Erasmus+ în universități din țara în care este domiciliat sau a cărei cetățenie o deține candidatul (de exemplu un student care are domiciliul în Germania și este înmatriculat la UPT poate efectua o mobilitate de studii sau de practică în oricare dintre țările participante sau partenere la program cu excepția României și Germaniei).

UNIVERSITĂȚI PARTENERE

PENTRU RUNDA 1:

PENTRU RUNDA 2:

Pași de urmat pentru alegerea universității gazdă:
1. Selectați în tabel facultatea la care sunteți înmatriculat și tipul de mobilitate pe care doriți să îl efectuați (studii sau practică).
2. Accesați site-urile universităților partenere care vă atrag și căutați oferta lor academică în limbile străine pe care le cunoașteți. Un criteriu important de selecție este compatibilitatea dintre disciplinele pe care le veți studia la UPT și cele de la universitatea gazdă. Semestrul în care se va efectua mobilitatea va fi semestrul în care compatibilitatea este cea mai bună.
3. Nu contactați universitățile partenere pentru a pune întrebări despre oferta lor academică, cazare, etc, înainte de a fi selectaţi și nominalizați de către UPT pentru programul Erasmus+! Dacă aveți întrebări despre un acord, contactați cadrul didactic coordonator din UPT (întrebări de natură academică) și/sau Departamentul Relații Internaționale al UPT la erasmus.outgoing@upt.ro (întrebări privind dosarul Erasmus, aspecte administrativ-financiare legate de mobilităţi).

Criterii de selecție

 • Media multianuală (0-30 puncte) se va calcula folosind pentru examenele nepromovate nota 4. Punctajul final se obține înmulțind media multianuală cu 3. Pentru doctoranzi se vor lua în considerare calificativele din timpul studiilor. Pot pleca în mobilitate doar studenții care au cel mult 3 restanțe la data preconizată de începere a mobilității. Studenții sunt obligați să contracteze disciplinele restante și să aibă achitate la zi taxele aferente acestora înainte de plecarea în mobilitate.
 • Cunoașterea limbii străine (0-30 puncte). Se acordă 10 puncte studenților care efectuează mobilitatea în limba țării gazdă. În funcție de nivelul de cunoaștere (dovedit prin atestatul de competențe lingvistice inclus în dosarul de candidatură) a limbii în care se efectuează mobilitatea se acordă puncte astfel: A1 – 10 puncte, A2 – 12 puncte, B1 – 14 puncte, B2 – 16 puncte, C1 – 18 puncte, C2 – 20 puncte. Majoritatea instituțiilor partenere recomandă B1 ca nivel minim de competență lingvistică la data începerii mobilității.
 • Criterii specifice (0-40 puncte) sunt formulate de comisia de selecție şi făcute publice înainte de interviu. Printre criteriile specifice frecvent folosite menționăm:  compatibilitatea dintre domeniul de studii (specializarea) de la UPT și cel de la universitatea parteneră; compatibilitatea dintre curricula din UPT şi cea din universitatea parteneră pentru anul de studii și pentru semestrul vizat; participarea la activități extra-curriculare și/sau de voluntariat; motivația studentului; criterii profesionale/academice care să confere certitudinea realizării unei mobilități de succes, cum ar fi cunoștințele în anumite discipline, realizările anterioare în anumite discipline de studii (proiecte, lucrări), cunoașterea anumitor medii software, a unor instrumente de lucru specifice, disponibilitatea de a lucra în laborator sau într-un mediu industrial, etc. Un criteriu specific de selecţie pentru stagiile de practică este existenţa scrisorii de accept din partea instituţiei gazdă (0-10 puncte). Candidaţii care depun dosare de candidatură din care lipseşte scrisoarea de accept pot fi declaraţi rezerve sau – dacă punctajul total este mai mic de 50 de puncte – respinşi. Participarea la interviu este obligatorie: studenţii aflaţi la momentul interviului într-o altă mobilitate aprobată de UPT vor avea posibilitatea să participe la interviu fie telefonic, fie prin Zoom.
 • Bonificație:
  • studenți aflați la prima mobilitate (10 puncte);
  • studenţii acceptaţi într-un program de dublă diplomă care candidează pentru o mobilitate Erasmus+ (10 puncte);
  • doctoranzi în co-tutelă internaţională care candidează pentru o mobilitate de studii/practică în universitatea coordonatorului străin al tezei (10 puncte).
 • Diferenţiere la egalitate de punctaj: În caz de egalitate a punctajului studenții cu oportunități reduse sau nevoi speciale vor avea prioritate. Statutul trebuie dovedit prin adeverinţa adecvată (a se vedea compoziţia dosarului de candidatură).
Selecția se realizează pe fiecare acord bilateral în parte pentru mobilitățile de studii și la nivelul universității pentru mobilitățile de practică.

Dosar de candidatură

 • Ghid utilizare platforma Solemove
 • Formular de candidatură – alegeți numele universității, apoi modalitate de conectare UPT, nume de utilizator – adresa de e-mail de student UPT, parola – parola adresei de e-mail furnizate de UPT.
 • Foaie matricolă parțială
  • Candidații vor încărca în platforma SoleMove captura de ecran cu situația școlară la zi, obținută din platforma student.upt.ro (numele studentului și marca trebuie să fie vizibile în captura de ecran transmisă). După încheirea perioadei de depunere a candidaturilor, Biroul Erasmus+ va obține de la secretariatele facultăților foaia matricolă parțială (situația școlară) actualizată cu notele aferente ultimei sesiuni de examen.
  • Candidații sunt rugați să nu contacteze secretariatele facultăților pentru eliberarea situației școlare.
 • Copie atestat de cunoaștere a limbii străine în care se va efectua mobilitatea. Pe atestat se va preciza nivelul de cunoaştere a limbii respective folosind nivelurile europene ale Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine (CEF): A1, A2, B1, B2, C1, C2 (detalii: aici). Se acceptă atestatul de competențe lingvistice de la bacalaureat.
  • Candidații care nu au un atestat de cunoaștere a limbii în care se va derula mobilitatea (engleză, franceză sau germană) se pot înscrie la Centrul Interlingua al UPT pentru a fi evaluați:
 • Doar pentru candidații la mobilități de studii/practică care solicită bonificația la concursul de selecție pentru studenți cu oportunități reduse: adeverință de beneficiar de bursă socială eliberată de către facultate sau actele corespunzătoare obținerii unei burse sociale în UPT. Detalii privind persoanele eligibile pentru burse sociale aici (art. 13).
 • Pentru stagii de practică în companii ale studenților și absolvenților: scrisoare de accept din partea viitoarei companii gazdă.
 • Pentru stagii de practică ale absolvenților: 2 (două) scrisori de recomandare din partea unor cadre didactice titulare din UPT cu care viitorul absolvent a lucrat în ultimii 2 ani.
 • Candidații cu dublu statut (doctoranzi și asistenți) sunt rugați să contacteze personalul DRI la numărul de telefon 0256/403034 înaintea depunerii candidaturii pe Solemove, în vederea realizării setărilor corespunzătoare în platformă.

Cuantum bursă

Grantul Erasmus+ nu este menit să acopere toate cheltuielile legate de mobilitate, ci diferența dintre costul vieții în România și costul vieții din ţara gazdă. În timpul mobilității studentul nu poate beneficia de alte finanțări din fonduri europene (ex. POSDRU).
Valoarea bursei este:
 • 600 EUR/ lună – Austria, Belgia, Cipru, Franța, Germania, Grecia, Italia, Malta, Țările de Jos, Portugalia, Spania, Danemarca, Finlanda, Islanda, Liechtenstein, Luxemburg, Norvegia, Suedia
 • 540 EUR/ lună – Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Macedonia de Nord, Turcia
 • Adițional, se va acordă o sumă 250 EUR/ lună pentru studenții cu oportunități reduse (bursă socială, studenți de etnie romă, studenți cu statut de refugiat, studenți cu domiciliu în zone rurale, orfani etc.)
 • Grantul se poate suplimenta cu
  • 50 EUR pentru GREEN TRAVEL = utilizarea unui mijloc de transport care produce mai puține emisii pentru marea partea a călătoriei, către și dinspre țara gazdă (de ex. autobuz, tren sau mașina personală în regim de car-pooling – împărțirea călătoriilor cu mașina)
  • cuantumul aferent a maximum 4 zile (în afara perioadei de mobilitate), dacă este cazul, pentru efectuarea călătoriei dus-întors, cu un mijloc de transport ce se încadrează în categoria „green travel”
  • sumele acordate pe principiul costurilor reale, pentru participanții cu nevoi speciale, a căror condiție fizică, mentală sau de sănătate este de așa natură încât participarea la mobilitate nu este posibilă fără sprijin suplimentar, care necesită efectuarea unei vizite pregătitoare în vederea participării la mobilitate, precum și în cazul în care necesită însoțitor pe durata mobilității; candidații cu nevoi speciale pot solicita cu 60 de zile înainte de plecarea în mobilitate un supliment de grant; suplimentul pentru nevoi speciale va fi justificat la revenirea din mobilitate prin acte de decont financiar: facturi, contracte, bonuri fiscale, etc.
  • Cheltuielile de transport internațional nu se decontează separat, ci sunt incluse în grantul mai sus menționat.
Programul Erasmus+ prevede o serie de suplimente disponibile în funcție de parametrii mobilității studenților precum:
 • Sumă suplimentară („top-up”) de sprijin individual pentru studenți cu oportunități reduse în mobilitate de lungă durată
 • Sumă suplimentară („top-up”) de sprijin individual pentru studenți cu oportunități reduse în mobilitate de scurtă durată (între 5 – 14 zile)
 • Sumă suplimentară („top-up”) de sprijin individual pentru studenți cu oportunități reduse în mobilitate de scurtă durată (între 15 – 30 de zile)
 • Sumă suplimentară („top-up”) de sprijin individual pentru mobilitate de plasament de lungă durată
 • Sumă suplimentară („top-up”) de sprijin individual pentru „green travel”
 • Sprijin individual suplimentar pentru zile de transport adiționale
 • Sprijin pentru transport standard
 • Sprijin pentru transport din categoria „green travel”
 • Sprijin pentru transport costisitor (bazat pe costuri reale)
 • Sprijin pentru incluziune (bazat pe costuri reale)
Sprijin financiar pentru persoane cu nevoi speciale (diferit de suplimentul de grant pentru studenții cu oportunități reduse, disponibil pentru toate tipurile de mobilități)
O persoană cu nevoi speciale este un potențial participant a cărui situație personală fizică, mentală sau de sănătate este de așa natură încât participarea sa la proiect/mobilitate nu este posibilă fără sprijin financiar suplimentar.
Instituțiile de învățământ superior care au selectat studenți și/sau personal cu nevoi speciale pot solicita un grant de sprijin suplimentar de la Agenția Națională pentru a acoperi costurile suplimentare de participare a acestora la activitățile de mobilitate. Sunt eligibile costurile reale legate direct de participanții cu nevoi speciale și de însoțitorii care participă la activități transnaționale de predare, de formare și de învățare, inclusiv costuri legate de transport și de ședere, dacă sunt justificate și câtă vreme nu se solicită un grant pentru acești participanți prin intermediul categoriilor bugetare „transport” și „sprijin individual”. Așadar, pentru persoanele cu nevoi speciale, grantul poate să fie mai mare decât sumele maxime ale granturilor individuale menționate mai sus. În ceea ce privește însoțitorii studenților și ai membrilor personalului cu nevoi speciale, aceștia au dreptul de a primi o contribuție în conformitate cu prevederile privind mobilitatea personalului (dacă durata totală a șederii însoțitorului în străinătate este de maximum 60 de zile) sau cu cele privind mobilitatea studenților (dacă durata totală a șederii în străinătate depășește 60 de zile). Informaţii suplimentare se pot obține de la DRI.
Consultați pagina InclusiveMobility.eu.

Beneficii, drepturi și obligații ale studenților Erasmus+

CE BENEFICII ARE STUDENTUL ERASMUS+?

 • Experiență internațională deosebit de utilă de-a lungul viitoarei cariere;
 • Recunoaşterea activităţii efectuate pe parcursul mobilității conform contractului de studii sau plasament prin intermediul creditelor ECTS şi menţionarea mobilităţii în suplimentul de diplomă eliberat la absolvire;
 • Posibilitatea de a lucra la lucrarea de licență/dizertație/doctorat în unele dintre cele mai bune universități sau companii din țările participante sau partenere la program;
 • Scutirea de plata taxelor de școlarizare, înscriere, examene, acces la laboratoare la universitatea gazdă;
 • Sprijin financiar care să acopere cheltuielile suplimentare generate de viața într-o țară străină;
 • Bursa de studii/socială de la UPT se primește și în perioada mobilității, dacă studentul rămâne eligibil.

CE DREPTURI AU STUDENȚII ERASMUS+?

 • Încheierea unui Learning Agreement for Studies (Acord de studiu) înainte de plecarea în mobilitate, semnat și ștampilat de părțile implicate: student, conducere facultate și coordonator instituțional din partea UPT și din universitatea parteneră;
 • Obținerea unui Transcript of Records (foaie matricolă) de la universitatea parteneră la sfârșitul mobilității;
 • Recunoașterea academică a rezultatelor obținute, conform precizârilor din Learning Agreement for Studies;
 • Scutirea la universitatea gazdă, de la plata taxelor de înscriere, școlarizare, examinare, acces la laboratoare și biblioteci;
 • Păstrarea bursei de studii pe perioada mobilității dacă studentul rămâne eligibil.
 • Studentul titular de mobilitate în semestrul I își păstrează  statutul avut înainte de plecare pe tot parcursul anului universitar, cu condiția îndeplinirii obligațiilor academice (obținerea a 30 de credite ECTS/semestru la universitatea parteneră).
 • Studentul titular de mobilitate care are, la plecare, dreptul la un loc de cazare în căminele UPT, își păstrează acest drept și la întoarcerea din mobilitate.
 • Drepturile studenţilor internaţionali

CE OBLIGAȚII AU STUDENȚII ERASMUS+?

 • Trimiterea documentelor de candidatură si apoi de mobilitate solicitate la timp, completate integral și corect prin e-mail la adresa erasmus.outgoing@upt.ro.
 • Respectarea termenelor limită şi a procedurilor impuse de universităţile partenere pentru depunerea dosarului de candidatură, înmatriculare, cazare, înscrierea la cursuri, evaluare, etc.
 • Respectarea tuturor regulilor și obligațiilor asumate prin Learning Agreement for Studies/Traineeship și prin Contractul Financiar: obținerea creditelor contractate prin L.A./T.A., respectarea perioadei și duratei stagiului Erasmus, depunerea tuturor documentelor post-stagiu in termen de 5 zile de la încheierea mobilității.
 • Obținerea vizelor și a asigurărilor de orice tip este sarcina personală a beneficiarului de mobilitate.
 • Prezența la acțiunile de promovare a programului Erasmus+ în UPT atunci când se solicită acest lucru, timp de 3 ani de la derularea mobilității.

Instrucțiuni pentru studenții selectați

Studenţii selectaţi vor fi nominalizaţi de DRI la universitatea parteneră. După nominalizare, studenţii primesc de cele mai multe ori un set de instrucţiuni de la universitatea gazdă privind documentele pe care trebuie să le transmită şi termenele limită până la care acestea trebuie să le parvină. Unele universităţi nu trimit însă aceste pachete de informaţii fiecărui student în parte, ci le postează pe site-ul Departamentului lor de Relaţii Internaţionale.


Lista documentelor care se vor depune la DRI după selecţie:

 • copie carte de identitate – cartea de identitate trebuie să fie valabilă pe toată durata mobilității
 • poliță de asigurări care conține:
  • asigurare medicală
  • asigurare de accident
  • asigurare de răspundere civilă
 • learning agreement (acord de studii):
  • Formular learning agreement valabil de la 18.09.2020
  • Studenții Erasmus+ selectați pentru mobilități de studii vor contracta 30 ECTS / semestru la universitatea parteneră, cu excepția celor care își elaborează lucrarea de licență (4 ECTS) sau disertaţie (15 ECTS). În cazuri justificate se poate solicita aprobarea unui learning agreement cu un număr mai mic de 30 ECTS, dar nu mai puțin de 20 credite ECTS/ semestru.
  • Conţinutul LA-ului se stabileşte în urma discuţiei cu coordonatorul academic al mobilităţii şi decanul/prodecanul /promotorul de relaţii internaţionale al facultăţii (pentru studenţii de la licenţă sau masterat), respectiv conducătorul de doctorat ptr. doctoranzi. LA se listează în 1 exemplar şi se semnează de către student şi de către responsabilul menționat mai sus, după care se aduce (sau se transmite scanat pe e-mail) la Departamentul Relaţii Internaţionale, la d-ra Miriana MILOSAVLEVICI, care va obţine semnătura coordonatorului instituţional Erasmus. Iar mai departe studentul va transmite LA-ul aprobat către universitatea gazdă.
  • Nu se pot contracta în perioada mobilităţii materii restante la UPT, ci doar materii care să fie echivalate cu discipline curente şi viitoare.
  • Nu se va semna learning agreementul înainte de susţinerea online a testului de limbă!
 • scrisoare de accept de la universitatea gazdă. Se acceptă şi documente echivalente (de ex. e-mail de confirmare)
 • calendarul academic al universităţii partenere – dacă în scrisoarea de accept nu se menţionează perioada mobilităţii, atunci perioada mobilităţii se va stabili în funcţie de calendarul academic. Linkul către calendarul academic se trimite la erasmus.outgoing@upt.ro
 • extras de cont în euro – obligatoriu contul va fi deschis pe numele beneficiarului bursei
 • studenții cu oportunități reduse  (cei care beneficiază de bursă socială sau cei care ar îndeplini condițiile de obținere a unei burse sociale, dar nu și criteriile academice aferente acesteia) care doresc să beneficieze de suplimentul de grant în valoare de 200 EUR/lună:  o cerere adresată d-lui Prof. univ. Dr. ec. Claudiu ALBULESCU, coordonator instituţional Erasmus, la care se anexează adeverința de beneficiar de bursă socială eliberată de facultate sau setul de documente necesare pentru solicitarea bursei sociale. Cererea şi documentele justificative trebuie să ajungă la DRI cel târziu cu două luni înainte de începerea mobilității.
 • Dacă mobilitatea se suprapune peste examenul de absolvire va fi necesară obținerea aprobării prorectorului de resort înainte de semnarea contractului financiar. Fără această aprobare mobilitatea nu se poate efectua.

Toate documentele de mai sus – exceptând cererea de acordare a suplimentului de grant – trebuie să existe în dosar cu cel puțin o lună înainte de plecarea în mobilitate.

RESPONSABILI SEMNARE OLA LA NIVELUL ENTITĂȚILOR DIN UPT

Facultate Nume    E-mail
Școala Doctorală (pentru doctoranzi) Prof. Dr. ing. Dorin LELEA dorin.lelea@upt.ro
Arhitectură și Urbanism Conf. Dr. arh. Catalina BOCAN catalina.bocan@upt.ro
Automatică și Calculatoare Conf. Dr. ing. Ciprian-Bogdan CHIRILĂ ciprian.chirila@upt.ro
Chimie Industrială și Ingineria Mediului Conf. Dr. ing. Cornelia-Veronica MUNTEAN cornelia.muntean@upt.ro
Construcții Prof. Dr. ing. Sorin HERBAN sorin.herban@upt.ro
Inginerie Electrică și Energetică Conf. Dr. ing. Attila SIMO attila.simo@upt.ro
Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale Ș.l. Dr. ing. Muguraș MOCOFAN muguras.mocofan@upt.ro
Inginerie din Hunedoara Conf. Dr. ing. Sorin-Aurel RAȚIU sorin.ratiu@upt.ro
Management în Producție și Transporturi Conf. Dr. ing. Ilie TĂUCEAN ilie.taucean@upt.ro
Mecanică Conf. Dr. ing. Cosmin CODREAN cosmin.codrean@upt.ro
Științe ale Comunicării Conf. Dr. Simona-Cristina ȘIMON simona.simon@upt.ro

ATENȚIE! În cazul în care un student dorește să se retragă din program, acesta va completa și transmite cererea de renunțare la mobilitate la erasmus.outgoing@upt.ro.

Înainte de plecarea în mobilitate studentul va:

 • da un test online de evaluare a competenţelor lingvistice: linkul se primeşte pe adresa de e-mail trecută în formularul de candidatură. Testul de limbă este obligatoriu şi trebuie finalizat înainte de semnarea learning agreementului.
 • depune o adeverinţă care confirmă statutul de student UPT şi că nu are mai mult de 3 restanţe înainte de plecarea în mobilitate. Studenții sunt obligați să contracteze disciplinele restante și să aibă achitate la zi taxele aferente acestora înainte de plecarea în mobilitate.
 • semna un contract financiar
 • semna declarația privind derularea mobilităților finanțate prin programele Erasmus+ și Spațiul Economic European SEE
 • primi un exemplar al ordinului de deplasare

Atenţie! Plata primei tranşe a grantului (80% din grantul total) înainte de plecarea în mobilitate este condiţionată de predarea tuturor documentelor în timp util (cu cel puțin 1 lună înainte de plecarea în mobilitate), de primirea fondurilor de la Agenţia Naţională și de semnarea contractului financiar de către student și cei autorizați.

În timpul mobilităţii:

 • în prima săptămână a mobilităţii studentul va trimite atestatul de prezenţă care confirmă sosirea la universitatea gazdă
 • în prima lună de mobilitate se pot solicita modificări în acordul de studii (schimbarea disciplinelor trebuie justificată şi aprobată la secțiunea During the mobility)
 • studentul va urma un curs online de limbă străină dacă în urma testării lingvistice s-a considerat oportun să se aloce un astfel de curs
 • dacă este cazul: studentul poate trimite o  cerere de prelungire / reducere a duratei mobilităţii cu cel puțin 30 de zile înainte de data stipulată iniţial pentru finalizarea mobilităţii. Cererile de prelungire/reducere a duratei mobilităţii sunt analizate individual. Cererile aprobate de prelungire pot să fie cu grant sau cu 0 grant. Reducerea duratei mobilităţii va duce automat la o reducere a grantului. Durata minimă a unei mobilităţi de studii este de 2 luni.

Listă de documente care se depun la DRI după revenirea din mobilitate:

 • Atestat de prezenţă care confirmă atât data începerii, cât şi data finalizării mobilităţii – în original. Atestatul se aduce la DRI în 5 zile de la sosirea în țară/terminarea mobilității. 
 • Transcript of records (foaie matricolă cu rezultatele obţinute la universitatea parteneră în baza căreia se va face echivalarea rezultatelor) sau learning agreement cu secțiunea „after the mobility” completată
 • Raport narativ de activitate în limba română (cel puțin o pagină A4) + un set de fotografii (max. 5 imagini, dintre care cel puţin una cu participantul la mobilitate) pentru diseminarea experienței
 • Dovezi de transport dus-întors
 • După finalizarea mobilităţii se va completa un test online de evaluare a competenţelor lingvistice și un chestionar online privind mobilitatea
 • Echivalarea rezultatelor obţinute în străinătate se va face conform Ordinului pentru aprobarea metodologiei de recunoaştere a perioadelor de studii efectuate în străinătate nr. 3223 / 8.02.2012 prin completarea procesului-verbal de echivalare de către conducerea facultăţii de origine şi transmiterea unui exemplar semnat, ştampilat şi cu număr de înregistrare la DRI.

Atenţie! Plata tranșei a doua se va face numai după ce dosarul este complet, ceea ce include completarea chestionarelor online (obligatorii la finele mobilităţii) şi echivalarea rezultatelor academice de către facultatea de origine.

Persoană de contact

Miriana MILOSAVLEVICI
Rectorat – Birou 107
Tel: 0256-403034

Programe intensive mixte (Blended Intensive Programme, BIP)

Eligibilitate

Un program intensiv mixt include atât o activitate fizică, cuprinsă între 5 și 30 zile, cât și o componentă online obligatorie. Mai multe detalii aici.

Studenții care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții sunt eligibili pentru mobilități Erasmus+ în cadrul programelor intensive mixte:

 • Înmatriculați la UPT la studii de licență, masterat sau doctorat, cu excepția doctoranzilor implicați în proiecte pe fonduri structurale. Mobilitatea se poate derula doar cât timp contractul de studii este valid (înainte de susţinerea lucrării de licenţă/disertaţie/doctorat).
 • Cu bune cunoștințe de limbi străine. Este necesar cel puțin nivelul de competențe B1 în limba de studiu a BIP-ului.
 • Care respectă prevederile programului privind durata minimă a unei mobilități și numărul total de zile de mobilitate. În cadrul programului Erasmus+ studenții au posibilitatea să studieze și/sau să efectueze stagii de practică în străinătate cu condiția ca durata cumulată a acestora să nu depășească 360 de zile (alte domenii) în fiecare ciclu de studii (licență, master sau doctorat), respectiv 720 de zile (în domeniul arhitectură licență + master).
 • Care au fost pre-acceptați de instituția gazdă: studenții interesați să ia parte la proiectele intensive mixte (Blended Intensive Programmes sau BIPs) vor contacta Biroul Erasmus+ al UPT la erasmus.outgoing@upt.ro atât înainte de a își depune candidatura la universitatea parteneră (pentru a se verifica disponibilitatea locurilor pentru domeniul de studiu al candidatului), cât și imediat după ce sunt acceptați de universitatea parteneră (pentru a putea obține finanțarea Erasmus+). Pentru a participa la un BIP un student trebuie să fie selectat atât de universitatea parteneră, cât și de UPT.

Calendar promovare și selecție

PROMOVARE

15.02.2024, 18:00: Prezentare online a mobilităților Erasmus+ pentru studenți (via Zoom). Înregistrare aici.

SELECȚIE

01.01.2023 – 16.05.2024: Candidaturile se depun pe platforma Solemove. Studenții se vor loga cu user-ul prenume.nume@student.upt.ro și parola aferentă. În rubrica Outgoing students se va aplica folosind formularul Application form for outgoing student mobility și apoi la Mobility type se alege S-Study. La Application Period se alege: Mobilități Erasmus+ de scurtă durată (doctorale sau BIP). Comisia de selecție se va reuni periodic pentru a analiza candidaturile depuse.

16.05.2024 – 16.06.2024: Candidaturile se depun pe platforma  https://mobilitati.upt.ro. Instrucțiuni aici. La completarea profilului de utilizator, nu este obligatoriu să fie completată experiența profesională dacă aceasta nu există. Interviuri de selecție: 18.06.2024 – 20.06.2024. Rezultate: 21.06.2024.

Fiind vorba despre o mobilitate Erasmus+, candidatura, selecția și setul de documente (pre-mobilitate și după mobilitate) sunt similare mobilităților de lungă durată.

Număr de locuri

În anul universitar 2023-2024 sunt disponibile fonduri pentru circa 50 de mobilităţi de studii în cadrul programelor intensive mixte.

Programe intensive mixte organizate de partenerii UPT

Programele sunt organizate în funcție de termenul limită fixat de parteneri.

IUNIE 2024

APRILIE 2024

 • Škoda Auto University (CZ MLADA01)
 • University of Rennes I (F RENNES01)
  • BIP „Connecting your IoT devices”. Mobilitate virtuală 10-15.06.2024. Mobilitate fizică: 18.06.2024 – 01.07.2024. Pot candida studenți din anul 3-licență sau masteranzi din anul I de la Facultatea de Automatică și Calculatoare, respectiv Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale. Există o taxă de 500 EUR (acoperă cazarea, prânzul, activități socio-culturale, excursii, un picnic, etc). Taxa se poate amortiza din grantul Erasmus. Detalii aiciTermen limită: 15.04.2024.

MARTIE 2024

 • University of Porto (P PORTO02)
  • BIP „Circular Economy”. Mobilitate virtuală: 03.06.2024 – 14.06.2024, 26.06.2024 – 12.07.2024. Mobilitate fizică: 17.06.2024 – 21.06.2024. Detalii aici. Formular de candidatură aici. Pot candida masteranzi și doctoranzi. Termen limită: 29.03.2024.
 • Polytechnic Institute of Bragança (P BRAGANC01). 
  • BIP „Cybersecurity”. Mobilitate virtuală: 03.04.2024 – 08.06.2024. Mobilitate fizică: 11.06.2024 – 15.06.2024. 6 credite ECTS. Formular de candidatură aici. Termen limită: 15.03.2024.
  • BIP „Challenge Based Innovation”. Mobilitate virtuală: 01.04.2024 – 28.06.2024. Mobilitate fizică: 03 – 07.06.2024. Detalii aici. Formular de candidatură aici. Termen limită: 08.03.2024

FEBRUARIE 2024

 • École Spéciale des Travaux Publics, du Bâtiment et de l’Industrie (F PARIS068). Pot candida masteranzi de la Facultatea de Construcții.
  • BIP „3D Concrete Printing”. Mobilitate virtuală: aprilie – mai 2024. Mobilitate fizică: 3-14 iunie 2024. Locație: Cachan (03 – 09.06.2024), Orleans (10-14.06.2024). Candidatura constă în: CV (în limba engleză), atestat de limba engleză (nivel B2), foaie matricolă (în limba engleză), scrisoare de motivație, copie carte de identitate sau pașaport (cetățenie UE). Setul de documente se va transmite către Miriana Milosavlevici la erasmus.outgoing@upt.ro. Mai multe informații aici. Termen limită: 15.02.2024.  
 • Polytechnic Institute of Bragança (P BRAGANC01). 
  • BIP „Integrated Multimedia Project”. Mobilitate virtuală: 29.02.2024 – 27.04.2024. Mobilitate fizică: 29.04.2024 – 03.05.2024. 5 credite ECTS. Formular de candidatură aici. Termen limită candidatură: 15.02.2024.

IANUARIE 2024

 • University of Salerno (I SALENO01). Pot candida studenți de Facultatea de Automatică și Calculatoare, Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale, Facultatea de Inginerie din Hunedoara.
 • Vilnius Gediminas Technical University (LT VILNIUS02). Pot candida studenți de la Facultatea de Mecanică. Detalii și formular de candidatură: aici. Termen limită: 31.01.2024. 
 • University of Trento (I  TRENTO01). Pot candida studenți de la toate facultățile UPT (licență, master).
 • Škoda Auto University (CZ MLADA01). Pot candida studenți de la toate facultățile UPT (nivel: licență sau master)
  • BIP „Diversity Management”. Mobilitate virtuală: 05.02.2024-07.02.2024. Mobilitate fizică: 12.02.2024 – 16.02.2024. Scopul principal al acestui curs este de a transforma studenții în cetățeni globali, conștienți și echipați pentru a gestiona nuanțele diversității în corporațiile multinaționale. Studenții se vor familiariza cu teoriile diversității, vor explora teoriile queer în managementul modern, vor afla Planuri de la Abordarea Giants și Pharma Giant privind diversitatea, echitatea și incluziunea, influența diversității asupra luării deciziilor executive, interacțiunea dintre responsabilitatea corporativă și diversitatea în companiile multinaționale. Candidatura se depune pe pagina organizatorilor. Studenții acceptați de organizatori își vor depune apoi candidatura la UPT pentru a beneficia de bursa Erasmus+. Termen limită candidatură: 15.01.2024
 • University of Porto (P PORTO02). Pot candida doctoranzi din domeniul ingineriei.
  • BIP „Citizen Science for Psychological Wellbeing”. Mobilitate virtuală: februarie – aprilie 2024 (9 săptămâni). Mobilitate fizică: 15-19.04.2024. Acest BIP este organizat în contextul a două provocări științifice și sociale importante. În primul rând, nevoia tot mai mare de răspunsuri interdisciplinare la promovarea bunăstării psihologice, reducând decalajul dintre psihologie și alte domenii precum tehnologia, științele sociale și ale comunicării, designul, creativitatea și procesele de inovare. În al doilea rând, dorința puternică de implicare a cetățenilor și a utilizatorilor finali în știință, pentru definirea priorităților și co-proiectarea intervențiilor. Pentru a răspunde acestor provocări, Universitatea din Porto coordonează această inițiativă internațională de formare, cu sprijin financiar din partea noului Erasmus Blended Intensive Program (BIP).Detalii: aici.

DECEMBRIE 2023

 • St. Pölten University of Applied Sciences (A ST-POLT03). Pentru studenți de la Facultatea de Automatică și Calculatoare (nivel: licență sau master):
  • BIP „Trends in Research and Innovation in the Context of Computer Science”. Mobilitate virtuală: aprilie – mai 2024. Mobilitate fizică: 20.05.2024-25.05.2023. Participanții se vor familiariza cu tendințele actuale în IA generativă și aplicațiile de ultimă generație pentru producerea de text și imagini. Un accent special va fi pus pe relația dintre inteligența umană și cea artificială. YTIC (Young Talents International Conference) va fi încorporată în săptămâna fizică, iar studenții sunt bineveniți să își prezinte cercetările curente, lucrarea de diplomă sau subiectele de care sunt interesați/proiectele la care lucrează. Studenții care doresc să candideze pentru acest program sunt rugați să o contacteze pe Miriana Milosavlevici, erasmus.outgoing@upt.ro. Candidatura pentru acest BIP se va depune la UPT, iar studenții preselectați (max. 5 studenți) vor fi nominalizați universității partenere. Termen limită candidatură: 10.12.2023.
 • University of Novi Sad (RS NOVISAD02)
  • BIP „Internet of Things and 3D Printing”. Mobilitate virtuală: 02.04.2024 – 10.05.2024. Mobilitate fizică: 20.05.2024 – 24.05.2024. Informații detaliate aici. Candidatura pentru acest BIP se depune la UPT (miriana.milosavlevici@upt.ro) și constă în: CV (în limba engleză), foaie matricolă ( sau captură de ecran cu situația scolară la zi, obținută din platforma student.upt.ro), scrisoare de motivație în limba engleză (în care se vor specifica competențele candidatului în domeniul programării/calculatoarelor), atestat de cunoaștere a limbii engleze (se acceptă cel de la bacalaureat). Termen limită: 21.12.2023

NOIEMBRIE 2023

OCTOMBRIE 2023

 • Polytechnic Institute of Bragança (P BRAGANC01):

SEPTEMBRIE 2023

AUGUST 2023 

IUNIE 2023

 • University of Maribor (SI MARIBOR01) – SLOVENIA
  • BIP „Sustainability in International Business”. Perioadă mobilitate fizică: 11-16.09.2023. Perioadă virtuală: 08.09.2023. Locație: Maribor, Slovenia. 3 ECTS. Termen limită: 10.06.2023 / 25.06.2023.
  • BIP „Solution Design”. Perioadă mobilitate fizică: 27.08 – 08.09.2023. Locație: Maribor, Slovenia. 3 ECTS. Termen limită: 15.06.2023 / 30.06.2023
  • BIP „Renewable Energy Sources”.Perioadă mobilitate fizică: 04-08.09.2023. Mobilitate virtuală: 31.08 – 01.09.2023. Locație: Krsko, Slovenia. 3 ECTS. Termen limită: 20.06.2023.
  • BIP „Organization, Management and Society”. Perioadă mobilitate fizică: 04-09.09.2023. Mobilitate virtuală: 31.08.2023, 15.09.2023. Locație: Kranj, Slovenia. 3 ECTS. Termen limită: 20.06.2023
  • BIP „Open Science Summer School” (ptr. doctoranzi și tineri cercetători). Perioadă mobilitate fizică: 11-15.09.2023. Mobilitate virtuală: 05.09.2023. Locație: Maribor, Slovenia. 3 ECTS. Termen limită: 28.06.2023

MAI 2023

 • Bauhaus University Weimar (D WEIMAR01)
 • Jade University of Applied Sciences (D  WILHELM02)
  • BIP „Biomedical Engineering Summer School”. Trei module sunt disponibile: ”Applied Artificial Intelligence” (nivel licență),  “Basics of Biomedical Engineering” (nivel licență), ”Biomedical Signal and Image Acquisition, Processing and Analysis” (nivel masterat). Pot candida studenți care au finalizat cel puțin 2 ani de studii universitare în domeniul ingineriei ptr. primele două module, respectiv masteranzi din domeniul ingineriei pentru al treilea modul. Perioada: 27.08 – 16.09.2023. Dosar de candidatură: scrisoare de motivație și CV în limba engleză, copie pașaport, foaie matricolă trimise la Ș.l. Dr. ing. Sergiu Gălățanu. Termen limită candidatură: 15.05.2023.
 • University of Maribor (SI MARIBOR01), BIP „ICT in support of precision agriculture”Perioadă mobilitate fizică: 4-8.09.2023. Locație: Hoce, Slovenia. 4 ECTS. Termen limită: 15.05.2023 (extins până la ocuparea locurilor disponibile)
 • University of Rijeka (HR RIJEKA01), BIP „International Summer School on Unmanned Aircraft Systems in Traffic Applications – ASTRA 2023”.  Perioadă mobilitate virtuală: 21.06.2023. Perioadă mobilitate fizică: 26-30.06.2023. Credite: 3 ECTS. Limba de lucru: limba engleză. Detalii: aici și aici. Termen limită înscriere: 29.05.2023. Înscriere: https://astra2023.pfri.hr/

APRILIE 2023

MARTIE 2023

FEBRUARIE 2023 

Dosar de candidatură

Pentru mobilitățile în cadrul programelor intensive mixte se solicită aceleași documente ca și pentru mobilitățile de studii de lungă durată.

 • Pana in 16.05.2024:Ghid utilizare platforma Solemove, Formular de candidatură – alegeți numele universității, apoi modalitate de conectare UPT, nume de utilizator – adresa de e-mail de student UPT, parola – parola adresei de e-mail furnizate de UPT, Foaie matricolă parțială – Candidații vor încărca în platforma SoleMove captura de ecran cu situația școlară la zi, obținută din platforma student.upt.ro (numele studentului și marca trebuie să fie vizibile în captura de ecran transmisă). După încheierea perioadei de depunere a candidaturilor, Biroul Erasmus+ va obține de la secretariatele facultăților foaia matricolă parțială (situația școlară) actualizată cu notele aferente ultimei sesiuni de examen.
 • În perioada 16.05.2024 – 16.06.2024: Candidaturile se depun pe platforma  https://mobilitati.upt.ro. Instrucțiuni aici. La completarea profilului de utilizator, nu este obligatoriu să fie completată experiența profesională dacă aceasta nu există.
 • Copie atestat de cunoaștere a limbii străine în care se va efectua mobilitatea. Pe atestat se va preciza nivelul de cunoaştere a limbii respective folosind nivelurile europene ale Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine (CEF): A1, A2, B1, B2, C1, C2 (detalii: aici). Se acceptă atestatul de competențe lingvistice de la bacalaureat.
  • Candidații care nu au un atestat de cunoaștere a limbii în care se va derula mobilitatea (engleză, franceză sau germană) se pot înscrie la Centrul Interlingua al UPT pentru a fi evaluați:
 • Doar pentru candidații la mobilități de studii/practică care solicită bonificația la concursul de selecție pentru studenți cu oportunități reduse: adeverință de beneficiar de bursă socială eliberată de către facultate sau actele corespunzătoare obținerii unei burse sociale în UPT. Detalii privind persoanele eligibile pentru burse sociale aici (art. 13).
 • Candidații cu dublu statut (doctoranzi și asistenți) sunt rugați să contacteze personalul DRI la numărul de telefon 0256/403034 înaintea depunerii candidaturii, în vederea realizării setărilor corespunzătoare în platformă.

Cuantum bursă

Grantul Erasmus+ nu este menit să acopere toate cheltuielile legate de mobilitate, ci diferența dintre costul vieții în România și costul vieții din ţara gazdă. În timpul mobilității studentul nu poate beneficia de alte finanțări din fonduri europene (ex. POSDRU).
Valoarea bursei este:
 • Zilele de mobilitate 1-14 – 70  EUR/zi
 • Zilele de mobilitate 15-30 – 50 EUR/zi

Transport:

Pot beneficia de sprijin pentru transport următoarele categorii de studenți: studenții cu oportunități reduse; studenții din țările partenere programului Erasmus+ cu excepția Regiunilor 13 și 14. Grantul alocat pentru transport se acordă conform benzii de distanță dintre țara de origine și cea gazdă: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm. Studenții care optează pentru călătoria cu mijloace de transport ecologice sunt eligibili pentru o sumă mai mare, în limita disponibilității fondurilor.

Suplimente de grant:

Unii participanți la mobilități în cadrul BIP-urilor sunt eligibili pentru suplimente de grant:

 • studenții cu oportunități reduse : 100 EUR (zilele 1-14) și 150 EUR (zilele 15-30). Această sumă se primește o singură dată / perioadă.
 • studenții care nu beneficiază de sprijin pentru transport, dar optează să călătorească cu un mijloc de transport ecologic: 50 EUR ca și contribuție unică, la care se poate adăuga – dacă este relevant și în limita fondurilor disponibile – subzistența pentru maximum 4 zile adiționale

Instrucțiuni pentru studenții selectați

Studenţii selectaţi vor fi nominalizaţi de DRI la universitatea parteneră. După nominalizare, studenţii primesc de cele mai multe ori un set de instrucţiuni de la universitatea gazdă privind documentele pe care trebuie să le transmită şi termenele limită până la care acestea trebuie să le parvină. Unele universităţi nu trimit însă aceste pachete de informaţii fiecărui student în parte, ci le postează pe site-ul Departamentului lor de Relaţii Internaţionale.


Lista documentelor care se vor depune la DRI după selecţie:

 • copie carte de identitate – cartea de identitate trebuie să fie valabilă pe toată durata mobilității
 • poliță de asigurări care conține:
  • asigurare medicală
  • asigurare de accident
  • asigurare de răspundere civilă
 • learning agreement (acord de studii):
  • Formular learning agreement valabil de la 18.09.2020
  • Conţinutul LA-ului se stabileşte în urma discuţiei cu coordonatorul academic al mobilităţii şi decanul/prodecanul /promotorul de relaţii internaţionale al facultăţii (pentru studenţii de la licenţă sau masterat), respectiv conducătorul de doctorat ptr. doctoranzi. LA se listează în 1 exemplar şi se semnează de către student şi de către responsabilul menționat mai sus, după care se aduce (sau se transmite scanat pe e-mail) la Departamentul Relaţii Internaţionale, la d-ra Miriana MILOSAVLEVICI, care va obţine semnătura coordonatorului instituţional Erasmus. Iar mai departe studentul va transmite LA-ul aprobat către universitatea gazdă.
  • Nu se va semna learning agreementul înainte de susţinerea online a testului de limbă!
 • scrisoare de accept de la universitatea gazdă. Se acceptă şi documente echivalente (de ex. e-mail de confirmare)
 • extras de cont în euro – obligatoriu contul va fi deschis pe numele beneficiarului bursei
 • studenții cu oportunități reduse  (cei care beneficiază de bursă socială sau cei care ar îndeplini condițiile de obținere a unei burse sociale, dar nu și criteriile academice aferente acesteia) care doresc să beneficieze de suplimentul de gran:  o cerere adresată d-lui Prof. univ. Dr. ec. Claudiu ALBULESCU, coordonator instituţional Erasmus, la care se anexează adeverința de beneficiar de bursă socială eliberată de facultate sau setul de documente necesare pentru solicitarea bursei sociale.
 • Dacă mobilitatea se suprapune peste examenul de absolvire va fi necesară obținerea aprobării prorectorului de resort înainte de semnarea contractului financiar. Fără această aprobare mobilitatea nu se poate efectua.
 • Studenții vor notifica administratorul de mobilitate de fiecare dată când adaugă pe platformă o cerere (renunțare mobilitate, modificare perioadă/cont, etc.)

Toate documentele de mai sus – exceptând cererea de acordare a suplimentului de grant – trebuie să existe în dosar cu cel puțin o lună înainte de plecarea în mobilitate.

RESPONSABILI SEMNARE OLA LA NIVELUL ENTITĂȚILOR DIN UPT

Facultate Nume    E-mail
Școala Doctorală (pentru doctoranzi) Prof. Dr. ing. Dorin LELEA dorin.lelea@upt.ro
Arhitectură și Urbanism Conf. Dr. arh. Catalina BOCAN catalina.bocan@upt.ro
Automatică și Calculatoare Conf. Dr. ing. Ciprian-Bogdan CHIRILĂ ciprian.chirila@upt.ro
Chimie Industrială și Ingineria Mediului Conf. Dr. ing. Cornelia-Veronica MUNTEAN cornelia.muntean@upt.ro
Construcții Prof. Dr. ing. Sorin HERBAN sorin.herban@upt.ro
Inginerie Electrică și Energetică Conf. Dr. ing. Attila SIMO attila.simo@upt.ro
Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale Ș.l. Dr. ing. Muguraș MOCOFAN muguras.mocofan@upt.ro
Inginerie din Hunedoara Conf. Dr. ing. Sorin-Aurel RAȚIU sorin.ratiu@upt.ro
Management în Producție și Transporturi Conf. Dr. ing. Ilie TĂUCEAN ilie.taucean@upt.ro
Mecanică Conf. Dr. ing. Cosmin CODREAN cosmin.codrean@upt.ro
Științe ale Comunicării Conf. Dr. Simona-Cristina ȘIMON simona.simon@upt.ro

ATENȚIE! În cazul în care un student dorește să se retragă din program, acesta va completa și transmite cererea de renunțare la mobilitate la erasmus.outgoing@upt.ro.

Înainte de plecarea în mobilitate studentul va:

 • da un test online de evaluare a competenţelor lingvistice: linkul se primeşte pe adresa de e-mail trecută în formularul de candidatură. Testul de limbă este obligatoriu şi trebuie finalizat înainte de semnarea learning agreementului.
 • depune o adeverinţă care confirmă statutul de student UPT şi că nu are mai mult de 3 restanţe înainte de plecarea în mobilitate. Studenții sunt obligați să contracteze disciplinele restante și să aibă achitate la zi taxele aferente acestora înainte de plecarea în mobilitate.
 • semna un contract financiar
 • semna declarația privind derularea mobilităților finanțate prin programele Erasmus+ și Spațiul Economic European SEE
 • primi un exemplar al ordinului de deplasare

Atenţie! Plata grantului înainte de plecarea în mobilitate este condiţionată de predarea tuturor documentelor în timp util (cu cel puțin 1 lună înainte de plecarea în mobilitate), de primirea fondurilor de la Agenţia Naţională și de semnarea contractului financiar de către student și cei autorizați.

În timpul mobilităţii:

 • în prima săptămână a mobilităţii studentul va trimite atestatul de prezenţă care confirmă sosirea la universitatea gazdă
 • în prima lună de mobilitate se pot solicita modificări în acordul de studii (schimbarea disciplinelor trebuie justificată şi aprobată la secțiunea During the mobility)
 • studentul va urma un curs online de limbă străină dacă în urma testării lingvistice s-a considerat oportun să se aloce un astfel de curs
 • dacă este cazul: studentul poate trimite o  cerere de prelungire / reducere a duratei mobilităţii cu cel puțin 30 de zile înainte de data stipulată iniţial pentru finalizarea mobilităţii. Cererile de prelungire/reducere a duratei mobilităţii sunt analizate individual. Cererile aprobate de prelungire pot să fie cu grant sau cu 0 grant. Reducerea duratei mobilităţii va duce automat la o reducere a grantului. Durata minimă a unei mobilităţi de studii este de 2 luni.
 • Studenții vor notifica administratorul de mobilitate de fiecare dată când adaugă pe platformă o cerere (renunțare mobilitate, modificare perioadă/cont, etc.)

Listă de documente care se depun la DRI după revenirea din mobilitate:

 • Atestat de prezenţă care confirmă atât data începerii, cât şi data finalizării mobilităţii – în original. Atestatul se aduce la DRI în 5 zile de la sosirea în țară/terminarea mobilității. 
 • Transcript of records (foaie matricolă cu rezultatele obţinute la universitatea parteneră în baza căreia se va face echivalarea rezultatelor) sau learning agreement cu secțiunea „after the mobility” completată
 • Raport narativ de activitate în limba română (cel puțin o pagină A4) + un set de fotografii (max. 5 imagini, dintre care cel puţin una cu participantul la mobilitate) pentru diseminarea experienței
 • Dovezi de transport dus-întors
 • După finalizarea mobilităţii se va completa un test online de evaluare a competenţelor lingvistice și un chestionar online privind mobilitatea
 • Echivalarea rezultatelor obţinute în străinătate se va face conform Ordinului pentru aprobarea metodologiei de recunoaştere a perioadelor de studii efectuate în străinătate nr. 3223 / 8.02.2012 prin completarea procesului-verbal de echivalare de către conducerea facultăţii de origine şi transmiterea unui exemplar semnat, ştampilat şi cu număr de înregistrare la DRI.

Atenţie! Dosarul se închide după ce este completat chestionarul online (obligatoriu la finele mobilităţii) şi după ce se echivalează rezultatele academice de către facultatea de origine.

Persoană de contact

Miriana MILOSAVLEVICI
Rectorat – Birou 107
Tel: 0256-403034
E-mail: erasmus.outgoing@upt.ro

Mobilități de scurtă durată pentru doctoranzi

Eligibilitate

Doctoranzii pot desfășura mobilități de studii sau practică de scurtă durată (5-30 zile).

Număr de locuri

În anul universitar 2023-2024 sunt disponibile fonduri pentru circa 50 de mobilităţi de scurtă durată (mobilități în cadrul programelor intensive mixte sau mobilități de scurtă durată ale doctoranzilor).

Calendar selecție și destinații posibile

PROMOVARE

15.02.2024, 18:00: Prezentare online a mobilităților Erasmus+ pentru studenți (via Zoom). Înregistrare aici.

SELECȚIE:

01.01.2023 – 16.05.2024: Candidaturile se depun pe platforma Solemove. Studenții se vor loga cu user-ul prenume.nume@student.upt.ro și parola aferentă. În rubrica Outgoing students se va aplica folosind formularul Application form for outgoing student mobility și apoi la Mobility type se alege S-Study. La Application Period se alege: Mobilități Erasmus+ de scurtă durată (doctorale sau BIP). Comisia de selecție se va reuni periodic pentru a analiza candidaturile depuse.

16.05.2024 – 16.06.2024: Candidaturile se depun pe platforma  https://mobilitati.upt.ro. Instrucțiuni aici. La completarea profilului de utilizator, nu este obligatoriu să fie completată experiența profesională dacă aceasta nu există. Interviuri de selecție: 18.06.2024 – 20.06.2024. Rezultate: 21.06.2024.

Fiind vorba despre o mobilitate Erasmus+, candidatura, selecția și setul de documente (pre-mobilitate și după mobilitate) sunt similare mobilităților de lungă durată.


Destinații posibile: 

 1. COMPANII din țările participante la programe (Austria, Belgia, Cipru, Franța, Germania, Grecia, Italia, Malta, Țările de Jos, Portugalia, Spania, Danemarca, Finlanda, Islanda, Liechtenstein, Luxemburg, Norvegia, Suedia, Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Macedonia de Nord, Turcia)
 2. UNIVERSITĂȚI:
Pași de urmat pentru alegerea universității gazdă:
1. Selectați în tabel facultatea la care sunteți înmatriculat și tipul de mobilitate pe care doriți să îl efectuați (studii sau practică).
2. Accesați site-urile universităților partenere care vă atrag și căutați oferta lor academică în limbile străine pe care le cunoașteți. Un criteriu important de selecție este compatibilitatea dintre disciplinele pe care le veți studia la UPT și cele de la universitatea gazdă. Semestrul în care se va efectua mobilitatea va fi semestrul în care compatibilitatea este cea mai bună.
3. Nu contactați universitățile partenere pentru a pune întrebări despre oferta lor academică, cazare, etc, înainte de a fi selectaţi și nominalizați de către UPT pentru programul Erasmus+! Dacă aveți întrebări despre un acord, contactați cadrul didactic coordonator din UPT (întrebări de natură academică) și/sau Departamentul Relații Internaționale al UPT la erasmus.outgoing@upt.ro (întrebări privind dosarul Erasmus, aspecte administrativ-financiare legate de mobilităţi).

Dosar de candidatură

Pentru mobilitățile în cadrul programelor intensive mixte se solicită aceleași documente ca și pentru mobilitățile de studii de lungă durată.

 • Pana in 16.05.2024:Ghid utilizare platforma Solemove, Formular de candidatură – alegeți numele universității, apoi modalitate de conectare UPT, nume de utilizator – adresa de e-mail de student UPT, parola – parola adresei de e-mail furnizate de UPT, Foaie matricolă parțială – Candidații vor încărca în platforma SoleMove captura de ecran cu situația școlară la zi, obținută din platforma student.upt.ro (numele studentului și marca trebuie să fie vizibile în captura de ecran transmisă). După încheierea perioadei de depunere a candidaturilor, Biroul Erasmus+ va obține de la secretariatele facultăților foaia matricolă parțială (situația școlară) actualizată cu notele aferente ultimei sesiuni de examen.
 • În perioada 16.05.2024 – 16.06.2024: Candidaturile se depun pe platforma  https://mobilitati.upt.ro. Instrucțiuni aici. La completarea profilului de utilizator, nu este obligatoriu să fie completată experiența profesională dacă aceasta nu există.
 • Copie atestat de cunoaștere a limbii străine în care se va efectua mobilitatea. Pe atestat se va preciza nivelul de cunoaştere a limbii respective folosind nivelurile europene ale Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine (CEF): A1, A2, B1, B2, C1, C2 (detalii: aici). Se acceptă atestatul de competențe lingvistice de la bacalaureat.
  • Candidații care nu au un atestat de cunoaștere a limbii în care se va derula mobilitatea (engleză, franceză sau germană) se pot înscrie la Centrul Interlingua al UPT pentru a fi evaluați:
 • Doar pentru candidații la mobilități de studii/practică care solicită bonificația la concursul de selecție pentru studenți cu oportunități reduse: adeverință de beneficiar de bursă socială eliberată de către facultate sau actele corespunzătoare obținerii unei burse sociale în UPT. Detalii privind persoanele eligibile pentru burse sociale aici (art. 13).
 • Candidații cu dublu statut (doctoranzi și asistenți) sunt rugați să contacteze personalul DRI la numărul de telefon 0256/403034 înaintea depunerii candidaturii, în vederea realizării setărilor corespunzătoare în platformă.

Cuantum bursă

Grantul Erasmus+ nu este menit să acopere toate cheltuielile legate de mobilitate, ci diferența dintre costul vieții în România și costul vieții din ţara gazdă. În timpul mobilității studentul nu poate beneficia de alte finanțări din fonduri europene (ex. POSDRU).
Valoarea bursei este:
 • Zilele de mobilitate 1-14 – 70  EUR/zi
 • Zilele de mobilitate 15-30 – 50 EUR/zi

Transport:

Pot beneficia de sprijin pentru transport următoarele categorii de studenți: studenții cu oportunități reduse; studenții din țările partenere programului Erasmus+ cu excepția Regiunilor 13 și 14. Grantul alocat pentru transport se acordă conform benzii de distanță dintre țara de origine și cea gazdă: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm. Studenții care optează pentru călătoria cu mijloace de transport ecologice sunt eligibili pentru o sumă mai mare, în limita disponibilității fondurilor.

Suplimente de grant:

Unii participanți sunt eligibili pentru suplimente de grant:

 • studenții cu oportunități reduse : 100 EUR (zilele 1-14) și 150 EUR (zilele 15-30). Această sumă se primește o singură dată / perioadă.
 • studenții care nu beneficiază de sprijin pentru transport, dar optează să călătorească cu un mijloc de transport ecologic: 50 EUR ca și contribuție unică, la care se poate adăuga – dacă este relevant și în limita fondurilor disponibile – subzistența pentru maximum 4 zile adiționale

Instrucțiuni pentru studenții selectați

Studenţii selectaţi vor fi nominalizaţi de DRI la universitatea parteneră. După nominalizare, studenţii primesc de cele mai multe ori un set de instrucţiuni de la universitatea gazdă privind documentele pe care trebuie să le transmită şi termenele limită până la care acestea trebuie să le parvină. Unele universităţi nu trimit însă aceste pachete de informaţii fiecărui student în parte, ci le postează pe site-ul Departamentului lor de Relaţii Internaţionale.


Lista documentelor care se vor depune la DRI după selecţie:

 • copie carte de identitate – cartea de identitate trebuie să fie valabilă pe toată durata mobilității
 • poliță de asigurări care conține:
  • asigurare medicală
  • asigurare de accident
  • asigurare de răspundere civilă
 • learning agreement (acord de studii):
  • Formular learning agreement valabil de la 18.09.2020
  • Conţinutul LA-ului se stabileşte în urma discuţiei cu coordonatorul academic al mobilităţii şi decanul/prodecanul /promotorul de relaţii internaţionale al facultăţii (pentru studenţii de la licenţă sau masterat), respectiv conducătorul de doctorat ptr. doctoranzi. LA se listează în 1 exemplar şi se semnează de către student şi de către responsabilul menționat mai sus, după care se aduce (sau se transmite scanat pe e-mail) la Departamentul Relaţii Internaţionale, la d-ra Miriana MILOSAVLEVICI, care va obţine semnătura coordonatorului instituţional Erasmus. Iar mai departe studentul va transmite LA-ul aprobat către universitatea gazdă.
  • Nu se va semna learning agreementul înainte de susţinerea online a testului de limbă!
 • scrisoare de accept de la universitatea gazdă. Se acceptă şi documente echivalente (de ex. e-mail de confirmare)
 • extras de cont în euro – obligatoriu contul va fi deschis pe numele beneficiarului bursei
 • studenții cu oportunități reduse  (cei care beneficiază de bursă socială sau cei care ar îndeplini condițiile de obținere a unei burse sociale, dar nu și criteriile academice aferente acesteia) care doresc să beneficieze de suplimentul de gran:  o cerere adresată d-lui Prof. univ. Dr. ec. Claudiu ALBULESCU, coordonator instituţional Erasmus, la care se anexează adeverința de beneficiar de bursă socială eliberată de facultate sau setul de documente necesare pentru solicitarea bursei sociale.
 • Dacă mobilitatea se suprapune peste examenul de absolvire va fi necesară obținerea aprobării prorectorului de resort înainte de semnarea contractului financiar. Fără această aprobare mobilitatea nu se poate efectua.
 • Studenții vor notifica administratorul de mobilitate de fiecare dată când adaugă pe platformă o cerere (renunțare mobilitate, modificare perioadă/cont, etc.)

Toate documentele de mai sus – exceptând cererea de acordare a suplimentului de grant – trebuie să existe în dosar cu cel puțin o lună înainte de plecarea în mobilitate.

RESPONSABILI SEMNARE OLA LA NIVELUL ENTITĂȚILOR DIN UPT

Facultate Nume    E-mail
Școala Doctorală (pentru doctoranzi) Prof. Dr. ing. Dorin LELEA dorin.lelea@upt.ro
Arhitectură și Urbanism Conf. Dr. arh. Catalina BOCAN catalina.bocan@upt.ro
Automatică și Calculatoare Conf. Dr. ing. Ciprian-Bogdan CHIRILĂ ciprian.chirila@upt.ro
Chimie Industrială și Ingineria Mediului Conf. Dr. ing. Cornelia-Veronica MUNTEAN cornelia.muntean@upt.ro
Construcții Prof. Dr. ing. Sorin HERBAN sorin.herban@upt.ro
Inginerie Electrică și Energetică Conf. Dr. ing. Attila SIMO attila.simo@upt.ro
Electronică, Telecomunicații și Tehnologii Informaționale Ș.l. Dr. ing. Muguraș MOCOFAN muguras.mocofan@upt.ro
Inginerie din Hunedoara Conf. Dr. ing. Sorin-Aurel RAȚIU sorin.ratiu@upt.ro
Management în Producție și Transporturi Conf. Dr. ing. Ilie TĂUCEAN ilie.taucean@upt.ro
Mecanică Conf. Dr. ing. Cosmin CODREAN cosmin.codrean@upt.ro
Științe ale Comunicării Conf. Dr. Simona-Cristina ȘIMON simona.simon@upt.ro

ATENȚIE! În cazul în care un student dorește să se retragă din program, acesta va completa și transmite cererea de renunțare la mobilitate la erasmus.outgoing@upt.ro.

Înainte de plecarea în mobilitate studentul va:

 • da un test online de evaluare a competenţelor lingvistice: linkul se primeşte pe adresa de e-mail trecută în formularul de candidatură. Testul de limbă este obligatoriu şi trebuie finalizat înainte de semnarea learning agreementului.
 • depune o adeverinţă care confirmă statutul de student UPT şi că nu are mai mult de 3 restanţe înainte de plecarea în mobilitate. Studenții sunt obligați să contracteze disciplinele restante și să aibă achitate la zi taxele aferente acestora înainte de plecarea în mobilitate.
 • semna un contract financiar
 • semna declarația privind derularea mobilităților finanțate prin programele Erasmus+ și Spațiul Economic European SEE
 • primi un exemplar al ordinului de deplasare

Atenţie! Plata grantului  înainte de plecarea în mobilitate este condiţionată de predarea tuturor documentelor în timp util (cu cel puțin 1 lună înainte de plecarea în mobilitate), de primirea fondurilor de la Agenţia Naţională și de semnarea contractului financiar de către student și cei autorizați.

În timpul mobilităţii:

 • în prima săptămână a mobilităţii studentul va trimite atestatul de prezenţă care confirmă sosirea la universitatea gazdă
 • în prima lună de mobilitate se pot solicita modificări în acordul de studii (schimbarea disciplinelor trebuie justificată şi aprobată la secțiunea During the mobility)
 • studentul va urma un curs online de limbă străină dacă în urma testării lingvistice s-a considerat oportun să se aloce un astfel de curs
 • dacă este cazul: studentul poate trimite o  cerere de prelungire / reducere a duratei mobilităţii cu cel puțin 30 de zile înainte de data stipulată iniţial pentru finalizarea mobilităţii. Cererile de prelungire/reducere a duratei mobilităţii sunt analizate individual. Cererile aprobate de prelungire pot să fie cu grant sau cu 0 grant. Reducerea duratei mobilităţii va duce automat la o reducere a grantului. Durata minimă a unei mobilităţi de studii este de 2 luni.
 • Studenții vor notifica administratorul de mobilitate de fiecare dată când adaugă pe platformă o cerere (renunțare mobilitate, modificare perioadă/cont, etc.)

Listă de documente care se depun la DRI după revenirea din mobilitate:

 • Atestat de prezenţă care confirmă atât data începerii, cât şi data finalizării mobilităţii – în original. Atestatul se aduce la DRI în 5 zile de la sosirea în țară/terminarea mobilității. 
 • Transcript of records (foaie matricolă cu rezultatele obţinute la universitatea parteneră în baza căreia se va face echivalarea rezultatelor) sau learning agreement cu secțiunea „after the mobility” completată
 • Raport narativ de activitate în limba română (cel puțin o pagină A4) + un set de fotografii (max. 5 imagini, dintre care cel puţin una cu participantul la mobilitate) pentru diseminarea experienței
 • Dovezi de transport dus-întors
 • După finalizarea mobilităţii se va completa un test online de evaluare a competenţelor lingvistice și un chestionar online privind mobilitatea
 • Echivalarea rezultatelor obţinute în străinătate se va face conform Ordinului pentru aprobarea metodologiei de recunoaştere a perioadelor de studii efectuate în străinătate nr. 3223 / 8.02.2012 prin completarea procesului-verbal de echivalare de către conducerea facultăţii de origine şi transmiterea unui exemplar semnat, ştampilat şi cu număr de înregistrare la DRI.

Atenţie! Dosarul se închide după ce este completat chestionarul online (obligatoriu la finele mobilităţii) şi după ce se echivalează rezultatele academice de către Școala Doctorală.

Persoană de contact

Miriana MILOSAVLEVICI
Rectorat – Birou 107
Tel: 0256-403034
E-mail: erasmus.outgoing@upt.ro

Mobilități de practică

Eligibilitate

Studenții care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții sunt eligibili pentru mobilități Erasmus+:
 • Înmatriculați la UPT la studii de licență, masterat sau doctorat, cu excepția doctoranzilor implicați în proiecte pe fonduri structurale. Un student aflat în ultimul an de studiu la un program de licență sau masterat poate candida pentru o mobilitate de practică doar cât timp contractul de studii este valid (înainte de susţinerea lucrării de licenţă/disertaţie). Doctoranzii pot desfășura și mobilități de scurtă durată (5-30 zile).
 • Cu bune cunoștințe de limbi străine (cel puțin B1).
 • Care respectă prevederile programului privind durata minimă a unei mobilități și numărul total de zile de mobilitate. În cadrul programului Erasmus+ studenții au posibilitatea să studieze și/sau să efectueze stagii de practică în străinătate cu condiția ca durata cumulată a acestora să nu depășească 720 de zile (în domeniul arhitectură licență + master), respectiv 360 de zile (alte domenii) în fiecare ciclu de studii (licență, master sau doctorat). Durata minimă a unei mobilități de studii sau de practică este de 2 luni. Zilele aferente stagiilor de practică ale absolvenților se consideră că fac parte din ciclul de studii recent absolvit. Programul Erasmus+ este o continuare a programului LLP-Erasmus, astfel că zilele de mobilitate LLP-Erasmus efectuate se vor scădea din numărul maxim de zile de mobilitate posibile.

Calendar

PROMOVARE

15.02.2024, 18:00: Prezentare online a mobilităților Erasmus+ pentru studenți (via Zoom). Înregistrare aici.

SELECȚIE

26.09.2022-16.05.2024: Depunere dosare de candidatură ONLINE pe pagina Solemove

16.05.2024 – 16.06.2024: Depunere dosare de candidatură ONLINE pe platforma  https://mobilitati.upt.ro. Instrucțiuni aici.

Comisia de selecție se reunește periodic pentru a analiza candidaturile depuse de studenți.

Număr de locuri, durată și destinații posibile

CÂTE LOCURI SUNT DISPONIBILE?

 • Mobilităţi de practică (stagii de practică de vară pentru studenţi din toţi anii de studiu, stagii pentru elaborarea lucrării de licenţă, dizertaţie, doctorat sau stagii pentru absolvenţi): 70 de mobilităţi cu durata cuprinsă între 2 şi 5 luni. Un student poate să fie selectat pentru cel mult o mobilitate de acest tip cu durata de 5 luni, astfel că dacă se depun două dosare de candidatură al doilea stagiu de practică va avea o durată mai scurtă (2-3 luni).

UNDE SE POATE EFECTUA MOBILITATEA?

 • Stagiile de practică ale studenţilor se pot efectua în orice companie din ţările participante la program, cu excepția instituţiilor europene, organizațiilor care administrează programe europene sau reprezentanțelor diplomatice naționale ale țării studentului. Pentru recomandări privind felul în care puteți găsi companii gazdă click aici. Stagiile de practică ale studenților se pot derula și în universități cu care UPT a semnat acorduri bilaterale în acest sens. Durata minimă a unui stagiu de practică este de 2 luni (60 de zile). În 2023-2024 se pot finanța mobilități de practică cu durata de cel mult 5 luni (150 de zile).
 • Stagiile de practică ale absolvenților promoția 2023 se pot efectua doar în companii din țările participante la program. Nu sunt eligibile ca instituții gazdă: instituțiile europene, organizațiile care administrează programe europene sau reprezentanțele diplomatice naționale ale țării studentului, instituţiile de învăţământ superior. Stagiile de practică vor începe cel mai devreme în august 2023 şi trebuie să se finalizeze în termen de 12 luni de la data absolvirii. Durata minimă a unui stagiu de practică pentru tineri absolvenți este de 2 luni (60 de zile).  În 2023-2024 se pot finanța mobilități de practică pentru absolvenţii din promoţia 2023 cu durata de cel mult 5 luni (150 de zile).
 • Nu este permisă efectuarea mobilităților Erasmus+ în universități / companii din țara în care este domiciliat sau a cărei cetățenie o deține candidatul (de exemplu un student care are domiciliul în Germania și este înmatriculat la UPT poate efectua o mobilitate de studii sau de practică în oricare dintre țările participante sau partenere la program cu excepția României și Germaniei).

CÂND SE POATE EFECTUA MOBILITATEA?

 • Practică – studenţi licenţă şi masterat: semestrul al doilea (pregătirea lucrării de licenţă, dizertaţie) sau vacanţa de vară. Toate mobilităţile se vor finaliza înainte de 15.09.2024
 • Practică doctoranzi: 01.07.2023 – 15.09.2024.
 • Practică absolvenţi cu sau fără diplomă: din luna august a anului absolvirii (obţinerea tuturor creditelor) până în luna iunie a anului următor absolvirii. Toate mobilităţile se vor finaliza până în 01.06.2024.

Criterii de selecție

 • Media multianuală (0-30 puncte) se va calcula folosind pentru examenele nepromovate nota 4. Punctajul final se obține înmulțind media multianuală cu 3. Pentru doctoranzi se va lua în considerare nota rezultată prin conversia punctajului obținut la admitere și a calificativelor din timpul studiilor. Pot pleca în mobilitate doar studenții care au cel mult 3 restanțe la data preconizată de începere a mobilității.
 • Cunoașterea limbii străine (0-30 puncte). Se acordă 10 puncte studenților care efectuează mobilitatea în limba țării gazdă. În funcție de nivelul de cunoaștere (dovedit prin atestatul de competențe lingvistice inclus în dosarul de candidatură) a limbii în care se efectuează mobilitatea se acordă puncte astfel: A1 – 10 puncte, A2 – 12 puncte, B1 – 14 puncte, B2 – 16 puncte, C1 – 18 puncte, C2 – 20 puncte. Majoritatea instituțiilor partenere recomandă B1 ca nivel minim de competență lingvistică la data începerii mobilității.
 • Criterii specifice (0-40 puncte) sunt formulate de comisia de selecție şi făcute publice înainte de interviu. Printre criteriile specifice frecvent folosite menționăm:  compatibilitatea dintre domeniul de studii (specializarea) de la UPT și cel de la universitatea parteneră; compatibilitatea dintre curricula din UPT şi cea din universitatea parteneră pentru anul de studii și pentru semestrul vizat; participarea la activități extra-curriculare și/sau de voluntariat; motivația studentului; criterii profesionale/academice care să confere certitudinea realizării unei mobilități de succes, cum ar fi cunoștințele în anumite discipline, realizările anterioare în anumite discipline de studii (proiecte, lucrări), cunoașterea anumitor medii software, a unor instrumente de lucru specifice, disponibilitatea de a lucra în laborator sau într-un mediu industrial, etc. Un criteriu specific de selecţie pentru stagiile de practică este existenţa scrisorii de accept din partea instituţiei gazdă (0-10 puncte). Candidaţii care depun dosare de candidatură din care lipseşte scrisoarea de accept pot fi declaraţi rezerve sau – dacă punctajul total este mai mic de 50 de puncte – respinşi. Participarea la interviu este obligatorie: studenţii aflaţi la momentul interviului într-o altă mobilitate aprobată de UPT vor avea posibilitatea să participe la interviu fie telefonic, fie prin Skype.
 • Bonificație:
  • studenți aflați la prima mobilitate (10 puncte);
  • studenţii acceptaţi într-un program de dublă diplomă care candidează pentru o mobilitate Erasmus+ (10 puncte);
  • doctoranzi în co-tutelă internaţională care candidează pentru o mobilitate de studii/practică în universitatea coordonatorului străin al tezei (10 puncte).
 • Diferenţiere la egalitate de punctaj: În caz de egalitate a punctajului studenții cu oportunități reduse sau nevoi speciale vor avea prioritate. Statutul trebuie dovedit prin adeverinţa adecvată (a se vedea compoziţia dosarului de candidatură).

Selecția se realizează  la nivelul universității pentru mobilitățile de practică.

Dosar candidatură

 • Pana in 16.05.2024:Ghid utilizare platforma Solemove, Formular de candidatură – alegeți numele universității, apoi modalitate de conectare UPT, nume de utilizator – adresa de e-mail de student UPT, parola – parola adresei de e-mail furnizate de UPT, Foaie matricolă parțială – Candidații vor încărca în platforma SoleMove captura de ecran cu situația școlară la zi, obținută din platforma student.upt.ro (numele studentului și marca trebuie să fie vizibile în captura de ecran transmisă). După încheierea perioadei de depunere a candidaturilor, Biroul Erasmus+ va obține de la secretariatele facultăților foaia matricolă parțială (situația școlară) actualizată cu notele aferente ultimei sesiuni de examen.
 • În perioada 16.05.2024 – 16.06.2024: Candidaturile se depun pe platforma  https://mobilitati.upt.ro. Instrucțiuni aici. La completarea profilului de utilizator, nu este obligatoriu să fie completată experiența profesională dacă aceasta nu există.
 • Copie atestat de cunoaștere a limbii străine în care se va efectua mobilitatea. Pe atestat se va preciza nivelul de cunoaştere a limbii respective folosind nivelurile europene ale Cadrului European Comun de Referinţă pentru Limbi Străine (CEF): A1, A2, B1, B2, C1, C2 (detalii: aici). Se acceptă atestatul de competențe lingvistice de la bacalaureat.
  • Candidații care nu au un atestat de cunoaștere a limbii în care se va derula mobilitatea (engleză, franceză sau germană) se pot înscrie la Centrul Interlingua al UPT pentru a fi evaluați:
 • Doar pentru candidații la mobilități de studii/practică care solicită bonificația la concursul de selecție pentru studenți cu oportunități reduse: adeverință de beneficiar de bursă socială eliberată de către facultate sau actele corespunzătoare obținerii unei burse sociale în UPT. Detalii privind persoanele eligibile pentru burse sociale aici (art. 13).
 • Pentru stagii de practică în companii ale studenților și absolvenților: scrisoare de accept din partea viitoarei companii gazdă.
 • Pentru stagii de practică ale absolvenților: 2 (două) scrisori de recomandare din partea unor cadre didactice titulare din UPT cu care viitorul absolvent a lucrat în ultimii 2 ani.

Candidații cu dublu statut (doctoranzi / cadre didactice) sunt rugați să contacteze personalul DRI la numărul 0256403034 înaintea depunerii candidaturii, în vederea realizării setărilor corespunzătoare în platformă.

Oferte de stagii de practică

IUNIE 2024

MAI 2024

MARTIE 2024

SEPTEMBRIE 2023

Cuantum bursă

În țările programului:
 • 750 EUR/ lună – Austria, Belgia, Cipru, Franța, Germania, Grecia, Italia, Malta, Țările de Jos, Portugalia, Spania, Danemarca, Finlanda, Islanda, Liechtenstein, Luxemburg, Norvegia, Suedia
 • 690 EUR/ lună – Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Macedonia de Nord, Turcia
 • Adițional, se va acorda o sumă 250 EUR/ lună pentru studenții cu oportunități reduse (bursă socială, studenți de etnie romă, studenți cu statut de refugiat, studenti cu domiciliul in zonele rurale, orfani etc.)
 • Grantul se poate suplimenta cu sumele acordate pe principiul costurilor reale, pentru participanții cu nevoi speciale, a căror condiție fizică, mentală sau de sănătate este de așa natură încât participarea la mobilitate nu este posibilă fără sprijin suplimentar, care necesită efectuarea unei vizite pregătitoare în vederea participării la mobilitate, precum și în cazul în care necesită însoțitor pe durata mobilității; candidații cu nevoi speciale pot solicită cu 60 de zile înainte de plecarea în mobilitate un supliment de grant; suplimentul pentru nevoi speciale va fi justificat la revenirea din mobilitate prin acte de decont financiar: facturi, contracte, bonuri fiscale, etc.
În țările partenere:
 • 700 EUR/lună – Albania, Bosnia și Herțegovina, Georgia, Maurițius, Moldova, Muntenegru
 • Adițional, se va acorda:
  • o sumă forfetară pentru acoperirea costurilor de deplasare, calculată în funcție de distanța Timișoara-destinație
  • o sumă 250 EUR/ lună pentru studenții cu oportunități reduse (bursă socială, studenți de etnie romă, studenți cu statut de refugiat, studenti cu domiciliul in zonele rurale,orfani etc)
 • Grantul se poate suplimenta cu sumele acordate pe principiul costurilor reale, pentru participanții cu nevoi speciale, a căror condiție fizică, mentală sau de sănătate este de așa natură încât participarea la mobilitate nu este posibilă fără sprijin suplimentar, care necesită efectuarea unei vizite pregătitoare în vederea participării la mobilitate, precum și în cazul în care necesită însoțitor pe durata mobilității; candidații cu nevoi speciale pot solicită cu 60 de zile înainte de plecarea în mobilitate un supliment de grant; suplimentul pentru nevoi speciale va fi justificat la revenirea din mobilitate prin acte de decont financiar: facturi, contracte, bonuri fiscale, etc

Instrucțiuni pentru studenţii selectați

MOBILITĂŢI DE PRACTICĂ (STUDENŢI ŞI ABSOLVENŢI)

Toate documentele care necesită aprobarea coordonatorului instituţional Erasmus+ se vor depune la DRI cu minim 7 zile înainte de termenul limită stabilit de instituţia parteneră.

Listă de documente care se vor depune la DRI după selecţie:

 • copie carte de identitate – cartea de identitate trebuie să fie valabilă pe toată durata mobilităţii
 • copie asigurare medicală sau card european de sănătate
 • copie asigurare în caz de accident
 • copie asigurare de răspundere civilă
 • training agreement (acord de formare profesională):
  • Formular de training agreement valabil din 18.09.2020
  • Conţinutul TA-ului se stabileşte în urma discuţiei cu coordonatorul academic al mobilităţii şi decanul/ prodecanul/promotorul de relaţii internaţionale al facultăţii în cazul studenţilor de la ciclurile de licenţă sau masterat, conducătorul de doctorat în cazul doctoranzilor, respectiv tutorele în cazul absolvenţilor. TA se listează în 3 exemplare şi se semnează de către student şi de către decanul/ prodecanul/ promotorul de relaţii internaţionale al facultăţii (în cazul studenţilor de la ciclurile de licenţă sau masterat), conducătorul de doctorat în cazul doctoranzilor, respectiv de tutore în cazul absolvenţilor, după care se aduce la Departamentul Relaţii Internaţionale la d-ra Miriana MILOSAVLEVICI, care va obţine semnătura coordonatorului instituţional Erasmus şi va transmite TA-ul aprobat instituţiei partenere.
  • Nu se va semna training agreement-ul înainte de susţinerea online a testului de limbă!
 • copie adeverinţă de absolvire cu diplomă (pentru absolvenţi)
 • extras de cont în euro – obligatoriu contul va fi deschis pe numele beneficiarului bursei
 • cerere de emitere a unui ordin de deplasare – formularul se generează la DRI şi necesită semnătura / ştampila decanatului şi semnătura studentului.
 • Dacă mobilitatea se suprapune peste examenul de absolvire va fi necesară obținerea aprobării prorectorului de resort înainte de semnarea contractului financiar. Fără această aprobare mobilitatea nu se poate efectua.
 • Studenții vor notifica administratorul de mobilitate de fiecare dată când adaugă pe platformă o cerere (renunțare mobilitate, modificare perioadă/cont, etc.)

ATENȚIE! În cazul în care un student dorește să se retragă din program, acesta va completa și transmite cererea de renunțare la mobilitate la erasmus.outgoing@upt.ro.

Înainte de plecarea în mobilitate veţi:

 • da un test online de evaluare a competenţelor lingvistice: linkul se primeşte pe adresa de e-mail trecută în formularul de candidatură. Testul de limbă este obligatoriu şi trebuie finalizat înainte de semnarea training agreementului.
 • depune o adeverinţă care confirmă că sunteţi student UPT şi că nu aveţi mai mult de 3 restanţe înainte de plecarea în mobilitate.
 • semna un contract financiar
 • semna declarația privind derularea mobilităților finanțate prin programele Erasmus+ și Spațiul Economic European SEE
 • primi un exemplar al ordinului de deplasare

Atenţie! Plata primei tranşe a grantului (80% din grantul total) înainte de plecarea în mobilitate este condiţionată de predarea tuturor documentelor în timp util (minim 1 lună înainte de plecarea în mobilitate) şi de primirea fondurilor de la Agenţia Naţională.

În timpul mobilităţii:

 • nu puteţi să fiţi delegaţi de compania gazdă să efectuaţi o parte a plasamentului în altă ţară decât cea menţionată în contractul financiar
 • în prima săptămână a mobilităţii veţi trimite atestatul de prezenţă care confirmă sosirea la instituţia gazdă
 • în prima lună a mobilităţii puteţi cere modificări ale acordului de formare profesională (modificările trebuie aprobate de către UPT)
 • veţi urma un curs online de limbă străină dacă în urma testării lingvistice s-a considerat oportun să vi se aloce un astfel de curs
 • dacă este cazul: trimite cererea de prelungire / reducere a duratei mobilităţii cu minim 30 de zile înainte de data preconizată iniţial pentru finalizarea mobilităţii. Cererile de prelungire/reducere a duratei mobilităţii sunt analizate individual. Cererile aprobate de prelungire pot să fie cu grant sau cu 0 grant. Reducerea duratei mobilităţii va duce automat la o reducere a grantului. Durata minimă a unei mobilităţi de practică este 60 de zile calendaristice.
 • Studenții vor notifica administratorul de mobilitate de fiecare dată când adaugă pe platformă o cerere (renunțare mobilitate, modificare perioadă/cont, etc.)

Listă de documente care se depun la DRI după revenirea din mobilitate:

 • Atestat de prezenţă care confirmă atât data începerii, cât şi data finalizării mobilităţii – în original. Atestatul se aduce la DRI în 5 zile de la sosirea în țară/terminarea mobilității. 
 • Training agreement cu secţiunea „after the mobility” completată. Instituţia gazdă va completa cât mai detaliat posibil această secţiune din acordul de formare profesională pentru că echivalarea / recunoaşterea mobilităţii se va face în baza evaluării activităţii de la compania gazdă
 • Raport narativ de activitate în limba română (cel puțin o pagină A4) + un set de fotografii (max. 5 imagini, dintre care cel puţin una cu participantul la mobilitate) pentru diseminarea experienței
 • Dovezi de transport dus-întors
 • După finalizarea mobilităţii se va completa un test online de evaluare a competenţelor lingvistice și un chestionar online privind mobilitatea
 • Echivalarea rezultatelor obţinute în străinătate se va face conform Ordinului pentru aprobarea metodologiei de recunoaştere a perioadelor de studii efectuate în străinătate nr. 3223 / 8.02.2012 prin completarea procesului-verbal de echivalare de către conducerea facultăţii de origine şi transmiterea unui exemplar semnat, ştampilat şi cu număr de înregistrare la DRI.

Atenție !  Plata tranșei a doua se va face numai după ce dosarul este complet, ceea ce include completarea chestionarelor online (obligatorii la finele mobilității) și echivalarea stagiului de practică de către facultatea de origine.